luni, 26 septembrie 2016

Părintele Cristian Dăscălescu, doctor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi

În Sala Profesorilor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi s-a susţinut vineri, 23 septembrie, teza de doctorat a preotului Vasile Cristian Dăscălescu de la Parohia Buhalniţa, judeţul Neamţ. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a găzduit vineri, 23 septembrie 2016, două evenimente academice. Acestea s-au bucurat de prezenţa unui public numeros atât din ţară, cât şi din străinătate, format din profesori de teologie şi drept, magistraţi, preoţi, monahi, specialişti din diferite domenii de activitate ale societăţii, studenţi şi absolvenţi de studii superioare. Manifestarea a constat în susţinerea tezei de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“ a părintelui Vasile Cristian Dăscălescu, de la Parohia Buhalniţa, comuna Hangu, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. Comisia a fost formată din următorii membri: pr. prof. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi (conducător de doctorat), pr. prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu (referent), prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (referent), şi arhidiac. conf. dr. Gelu Călina de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Pr. prof. dr. Gheorghe Popa a amintit că părintele Cristian Dăscălescu „a trecut prin toate etapele de pregătire a proiectului de teză, susţinând toate referatele în cei trei ani de studii doctorale“. Direcţii de acţiune pastorală şi misionară În continuare, preotul Cristian Dăscălescu a explicat mai întâi de ce a ales să realizeze teza de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“, venind cu argumente şi detalii referitoare la cele şapte capitole ale lucrării: „În această lucrare, doar aparent accentul cade pe Stat şi nu pe instituţia Bisericii. Trebuie să ne amintim că Biserica s-a născut într-un imperiu iniţial ostil, dar pe care ulterior l-a încreştinat şi l-a desăvârşit prin chipul Imperiului Bizantin. Am structurat lucrarea pe etapele de cercetare expuse într-un cuprins format din şapte capitole majore, între care am poziţionat pentru fiecare câteva subcapitole, ca „punţi“ necesare oricărui demers care reclamă un grad sporit de coeziune internă şi echilibru formal. Prin contribuţia adusă la resursele didactice ale disciplinei de specialitate, lucrarea îşi propune să devină temei teoretic al concretizării unor direcţii de acţiune pastorală şi misionară. Am conceput discursul ştiinţific pornind de la această structură, pentru ca ulterior să putem prezenta lectorului un ansamblu analitic pertinent, întărit cu mărturii ale Tradiţiei, ale Sfinţilor Apostoli şi Sfinţi Părinţi ai Bisericii, dar şi cu roadele concepţiilor filosofiei clasice şi moderne, ale analizei juridice, sociologice, economice, dar şi cu previziuni şi analize specifice politologiei, atunci când am considerat necesar“. Programul a continuat cu expunerea referatelor, iar apoi comisia a apreciat lucrarea pregătită de preotul Cristian Dăscălescu şi a făcut câteva recomandări. În final, au fost adresate întrebări preotului doctorand, urmând ca după pauză comisia să propună acordarea titlului de Doctor în Teologie părintelui Cristian Dăscălescu prin calificativul „Foarte bine“. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu