sâmbătă, 10 iunie 2017

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, „un martir care a trăit bisericeşte“

Credincioşii din mai multe zone ale Moldovei au participat joi, 8 iunie 2017, la hramul bisericii Parohiei Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. Un sobor de preoţi a oficiat Sfânta Liturghie, urmată de Parastasul pentru cei adormiţi. 

De mai bine de jumătate de mileniu, în localitatea Buhalniţa din judeţul Neamţ se cinsteşte în mod deosebit Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Aceasta deoarece, în anul 1415, în drumul lor spre Suceava, moaştele Sfântului Mucenic Ioan cel Nou au poposit pentru o noapte în altarul de închinare din Buhalniţa. Tradiţia serbării mucenicului ale cărui sfinte moaşte se află în Catedrala Arhiepiscopală din Suceava se ţine din anul 1627, când această biserică, atunci mănăstire, a fost întărită prin osteneala Voievodului Miron Barnovschi. Pe o vreme mohorâtă şi ploioasă, oamenii au venit spre locaşul de închinare, ce impresionează prin arhitectura sa. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de arhimandritul Hariton Negrea, stareţul Mănăstirii Petru Vodă din judeţul Neamţ. Din soborul slujitorilor au mai făcut parte arhimandritul Gavriil Alexa, stareţul Mănăstirii Basaraba din judeţul Iaşi, şi părintele Mihai Damian, protopop emerit. Răspunsurile la strană au fost oferite de trei studenţi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi. 

„Puterea Bisericii vine de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt“

Locuitorii satului, din localităţile învecinate şi din alte părţi ale Moldovei au venit cu multă credinţă şi evlavie la slujba Sfintei Liturghii, înălţând rugăciuni atât pentru cei vii, cât şi pentru cei aflaţi în lumea veşniciei. În acelaşi timp, soborul slujitorilor s-a rugat pentru Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, la împlinirea a nouă ani de când a fost întronizat pe scaunul vlădicesc de la Iaşi. Cuvântul de învăţătură legat de viaţa martirică a Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava a fost rostit de arhimandritul Hariton Negrea. „Puterea Bisericii vine de la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Această putere s-a dat şi sfinţilor mucenici. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost botezat. El a fost la biserică, iar aici a primit virtuţile şi puterea de a mărturisi pe Dumnezeu. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a fost un martir care a trăit bisericeşte“, a subliniat stareţul Mănăstirii Petru Vodă, care a făcut referire la cinstirea martirilor din închisorile comuniste în mod special în 2017. Părintele paroh Cristian Dăscălescu a mulţumit preoţilor, monahiilor şi credincioşilor pentru că au fost prezenţi la hramul bisericii Parohiei Buhalniţa. „În acest loc s-au sfinţit generaţii întregi de monahi, preoţi şi creştini. Îndreptăm către Dumnezeu şi către Sfântul Ioan cel Nou gând de recunoştinţă“, a spus pr. paroh Cristian Dăscălescu. La final s-a oficiat Parastasul pentru cei adormiţi, iar apoi a avut loc agapa frăţească. (Ziarul Lumina)


vineri, 20 ianuarie 2017

Hramul Mănăstirii Copou din Iaşi

Părintele paroh Cristian Dăscălescu a participat în seara zilei de marţi, 17 ianuarie 2017, la Slujba Privegherii oficiată la Mănăstirea Copou din Iaşi, cu prilejul hramului aşezării monahale. Cu acest prilej, părintele Cristian a adresat un cuvânt de folos duhovnicesc, în care a făcut referire la sărbătoarea Sfinţilor Atanasie şi Chiril. De asemenea, părintele Cristian Dăscălescu a vorbit de frumuseţea privegherilor de la Mănăstirea Copou şi de biblioteca unde monahiile de aici se adâncesc în tainele teologiei. Uu articol mai amplu puteţi citi AICI!


luni, 26 septembrie 2016

Părintele Cristian Dăscălescu, doctor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi

În Sala Profesorilor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi s-a susţinut vineri, 23 septembrie, teza de doctorat a preotului Vasile Cristian Dăscălescu de la Parohia Buhalniţa, judeţul Neamţ. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a găzduit vineri, 23 septembrie 2016, două evenimente academice. Acestea s-au bucurat de prezenţa unui public numeros atât din ţară, cât şi din străinătate, format din profesori de teologie şi drept, magistraţi, preoţi, monahi, specialişti din diferite domenii de activitate ale societăţii, studenţi şi absolvenţi de studii superioare. Manifestarea a constat în susţinerea tezei de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“ a părintelui Vasile Cristian Dăscălescu, de la Parohia Buhalniţa, comuna Hangu, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. Comisia a fost formată din următorii membri: pr. prof. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi (conducător de doctorat), pr. prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu (referent), prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (referent), şi arhidiac. conf. dr. Gelu Călina de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Pr. prof. dr. Gheorghe Popa a amintit că părintele Cristian Dăscălescu „a trecut prin toate etapele de pregătire a proiectului de teză, susţinând toate referatele în cei trei ani de studii doctorale“. Direcţii de acţiune pastorală şi misionară În continuare, preotul Cristian Dăscălescu a explicat mai întâi de ce a ales să realizeze teza de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“, venind cu argumente şi detalii referitoare la cele şapte capitole ale lucrării: „În această lucrare, doar aparent accentul cade pe Stat şi nu pe instituţia Bisericii. Trebuie să ne amintim că Biserica s-a născut într-un imperiu iniţial ostil, dar pe care ulterior l-a încreştinat şi l-a desăvârşit prin chipul Imperiului Bizantin. Am structurat lucrarea pe etapele de cercetare expuse într-un cuprins format din şapte capitole majore, între care am poziţionat pentru fiecare câteva subcapitole, ca „punţi“ necesare oricărui demers care reclamă un grad sporit de coeziune internă şi echilibru formal. Prin contribuţia adusă la resursele didactice ale disciplinei de specialitate, lucrarea îşi propune să devină temei teoretic al concretizării unor direcţii de acţiune pastorală şi misionară. Am conceput discursul ştiinţific pornind de la această structură, pentru ca ulterior să putem prezenta lectorului un ansamblu analitic pertinent, întărit cu mărturii ale Tradiţiei, ale Sfinţilor Apostoli şi Sfinţi Părinţi ai Bisericii, dar şi cu roadele concepţiilor filosofiei clasice şi moderne, ale analizei juridice, sociologice, economice, dar şi cu previziuni şi analize specifice politologiei, atunci când am considerat necesar“. Programul a continuat cu expunerea referatelor, iar apoi comisia a apreciat lucrarea pregătită de preotul Cristian Dăscălescu şi a făcut câteva recomandări. În final, au fost adresate întrebări preotului doctorand, urmând ca după pauză comisia să propună acordarea titlului de Doctor în Teologie părintelui Cristian Dăscălescu prin calificativul „Foarte bine“. 

sâmbătă, 25 iunie 2016

Biserica Parohiei Buhalniţa, judeţul Neamţ, în straie de sărbătoare

Ziua în care moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au poposit la Buhalniţa, judeţul Neamţ a fost marcată astăzi prin rugăciune. În ctitoria Voievodului Miron Banovschi de la poalele Muntelui Ceahlău s-au oficiat Utrenia, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava i-a adunat în rugăciune pe credincioşii din Parohia Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. De cinci secole, bunii creştini de pe Valea Muntelui vin în prima joi după Rusalii la biserica din Buhalniţa pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan cel Nou. Tradiţia frumoasă a hramului este ţinută cu sfinţenie de localnicii care păstrează credinţa moştenită de la înaintaşi dar şi obiceiurile ce ţin de fiinţa poporului român. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de preoţi în ctitoria lui Miron Barnovschi de la Buhalniţa. Oamenii s-au rugat alături de slujitorii Sfântului Altar pentru cele de folos, dar şi pentru ca bunătatea lui Dumnezeu să se reverse asupra familiilor lor. Predica sărbătorii a fost ţinută de arhimandritul Gavriil Alexa, stareţul Mănăstirii Basaraba din judeţul Iaşi. „În această săptămână, când suntem în lumina sărbătorii Rusaliilor, se cade să observăm lucrarea Duhului Sfânt în oameni. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a ştiut să neguţătorească foarte bine sufletul şi să câştige pentru o veşnicie în fericirea lui Dumnezeu. Suntem chemaţi să facem fapte plăcute lui Dumnezeu pentru a atrage harul duhului Celui Preaînalt întru noi”, a spus arhimandritul Gavriil Alexa. Părintele paroh Cristian Dăscălescu a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi a făcut referire la importanţa hramului bisericii în viaţa unei comunităţi: „Deşi Sfântul Ioan cel Nou este aşezat în calendar cu pomenirea pe 2 iunie, în Sinaxar se menţionează că sfântul se cinsteşte mai ales în prima joi după Pogorârea Duhului Sfânt. Noi păstrăm această tradiţie de la anul 1627, când această biserică, atunci mănăstire, a fost întărită prin osteneala Voievodului Miron Barnovschi. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate încercările şi bucuriile pe care le revarsă asupra noastră”. La final, pelerinii au participat la o agapă frăţească oferită prin implicarea şi jertfa membrilor Consiliului Parohial. Bunii credincioşi au arătat astfel că numai Liturghia unită cu filantropia duce către împărăţia lui Dumnezeu. (Constantin Ciofu)


luni, 27 iulie 2015

Tabără sub streaşina ctitoriei barnovschiene de la Buhalniţa


Copiii şi tinerii din mai multe judeţe ale Moldovei s-au întâlnit în Parohia Buhalniţa din judeţul Neamţ pentru a participa la Tabăra de creaţie "Rădăcini", ediţia a XII-a. În cele şapte zile (20-26 iulie), s-au organizat o serie de activităţi care au avut menirea de a-i determina pe toţi participanţii să simtă bucuria copilăriei, în apropierea celei mai frumoase şi reprezenative biserici de pe Valea Muntelui.

Constantin Ciofu

"Tati, dar unde este hotelul?". Aceasta a fost întrebarea unui prichindel de numai câţiva anişori, imediat ce a ajuns în curtea Bisericii cu hramurile "Intrarea Maicii Domnului" şi "Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava" de la Buhalniţa-Hangu. Probabil obişnuiţi din taberele anterioare, unii tineri s-au aşteptat ca odată ajunşi în tabără, să primească şi o cameră la hotel. Nu a fost timp pentru vreun sentiment de dezamăgire, întrucât, florile din curtea parohială şi mai ales speciile diverse de păsări au distras atenţia micuţilor. Pentru al 12-lea an consectiv, copiii din judeţele Bacău şi Neamţ, alături de cei din parohie, au păşit în curtea parohială pentru a se bucura de atmosfera de linişte şi de priveliştea ce odihneşte sufletul şi ochii tuturor pelerinilor. Deschiderea oficială a taberei a avut loc marţi, 21 iulie 2015, în prezenţa copiilor şi părinţilor acestora, în faţa ctitoriei străvechi a Domnitorului Miron Barnovschi. Momentul festiv a coincis cu aniversarea a 60 de ani de viaţă ai doamnei Marilena Dăscălescu, care, împreună cu câţiva voluntari, a pregătit trei mese pe zi pentru copiii din tabără. Psihologul Sanda Bordei, coordonatoarea activităţilor de creaţie, şi-a exprimat bucuria pentru faptul că se află în Parohia Buhalniţa, menţionând că a pregătit "un parcurs al taberei care să fie pe placul copiilor". "Sperăm ca activităţile pe care le vom derula ne vor ajuta să ne simţim bine, să ne cunoaştem, să cooperăm şi să petrecem un timp de calitate. Ne dorim să descoperim jocurile şi să desfăşurăm activităţile care ţin de suflet", a spus psihologul Sanda Bordei. A urmat cuvântul preotului paroh Vasile Cristian Dăscălescu, care a remarcat importanţa sfintelor slujbe ce vor fi oficiate, amintind că toţi copiii vor fi spovediţi şi împărtăşiţi în cadrul Sfintei Liturghii.

"Să participaţi la sfintele slujbe şi să vă rugaţi împreună"

Invitatul special al taberei a fost arhimandritul Gavriil Alexa, stareţul Mănăstirii Basaraba din judeţul Iaşi. Preacuvioşia Sa le-a vorbit timp de câteva zeci de minute copiilor despre importanţa ascultării, oferindu-le câteva îndemnuri tuturor celor prezenţi. "Mă bucur de bucuria voastră şi mai ales că vă aflaţi în această tabără. Sunt sigur că vă veţi aduce aminte de această tabără peste ani. Personal, apreciez ceea ce face părintele Cristian Dăscălescu pentru voi. Trebuie să conştientizaţi că ceea ce se face aici, se realizează cu jertfă, cu efort, dar şi cu multă bucurie. Prin nevinovăţia şi bucuria voastră, îi inspiraţi şi pe cei din jurul vostru. Să fiţi ascultători, să primiţi cu deschidere îndemnurile ce vă sunt aduse, să participaţi la sfintele slujbe şi să vă rugaţi împreună. Veţi vedea cât este de frumos acest lucru", s-a exprimat arhim. Gavriil Alexa. În continuare, stareţul de la Basaraba a vorbit despre asemănarea dintre copil şi prescură. "Prescura este dusă la Sfântul Altar de părinţi. Copiii nu sunt altceva decât darul lui Dumnezeu. La rândul lor, părinţii dăruiesc acest dar lui Dumnezeu", explicat arhim. Gavriil, făcând referire la ingredientele necesare realizării unei prescuri, ce au corespondenţă în virtuţile pe care Dumnezeu le aşază în fiecare om.

"Să aveţi frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni"

Un moment cu totul deosebit a avut loc în cea de-a patra zi a taberei. Atât cei mici, cât şi cei mari, au poposit pentru un ceas în preajma casei doamnei Filofteia din Buhalniţa. Aşezaţi pe câteva pături vechi, copiii au ascultat mărturiile localnicei, trecută de 70 de ani, despre satul Buhalniţa şi despre copilăria sa. Copiii au fost îndemnaţi să fie ascultători şi respectuoşi cu cei din jur, să păstreze credinţa ortodoxă şi să fie aproape de Biserică. "Să fiţi cuminţi, să învăţaţi bine, să aveţi frică de Dumnezeu şi ruşine de oameni şi să-i cinstiţi pe părinţi", a spus tanti Filofteia. În continuare, copiii, alături de coordonatorii taberei, s-au prins într-o horă pe muzică folclorică autentică. Tabăra de creaţie "Rădăcini" s-a adresat copiilor şi tinerilor din Buhalniţa, dar şi celor din alte localităţi. Scopul principal al activităţilor a fost acela de a descoperi care sunt rădăcinile poporului român, dar mai ales cele ale locuitorilor de pe Valea Muntelui. În fiecare zi, copiii au participat la Sfânta Liturghie, oficiată în biserica parohiei de preotul paroh Vasile Cristian Dăscălescu. De asemenea, programul a mai cuprins ateliere, jocuri, drumeţii, vizionări de filme, discuţii interactive cu invitaţi speciali, s.a. Prin grija şi jertfa familiei preotului paroh Vasile Cristian Dăscălescu, copiii au beneficiat de trei mese calde în fiecare zi.

"Îmi place foarte mult la biserica din Buhalniţa"

"În această tabără, mi-a plăcut foarte mult peisajul şi faptul că m-am distrat cu ceilalţi participanţi. Mi s-a părut foarte interesant atelierul de muzică, mai ales că sunt elev la un seminar teologic", a spus Ştefan Grădinaru din Stejaru-Fărcaşa, judeţul Nemţ. "Mi-a plăcut în tabără pentru că mi-am făcut prieteni noi şi pentru că am învăţat lucruri noi. Am participat la Sfânta Liturghie şi m-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos", a mărturisit Denisa Baciu din Buhalniţa. "Îmi place foarte mult la biserica din Buhalniţa pentru că sunt multe flori şi multe animăluţe. Am venit în tabără cu surioara mea, iar astăzi (n.r. joi 23 iulie) am urcat pe munte alături de alţi copii mai mari", s-a exprimat Teodor Grădinaru, un copil de câţiva anişori, care tocmai încheiase un traseu anevoios pe munte.