vineri, 27 martie 2009

Hramul Manastirii Durau 2009

Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a oficiat ieri slujba Vecerniei unită cu Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur la Mănăstirea Durău din judeţul Neamţ. În cadrul slujbei arhiereşti, IPS Teofan a hirotonit pe tânărul Vasile Spiridon întru diacon. Programul liturgic al Bisericii „Buna Vestire“ de la Mănăstirea Durău a început marţi seara cu slujba Privegherii, oficiată de un sobor de preoţi în frunte cu arhim. Arsenie Butnaru, stareţul Mănăstirii Vlădiceni din judeţul Iaşi.

Predica de la finalul slujbei a fost ţinută de pr. Vasile Cristian Dăscălescu (foto stanga) de la Biserica „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava“ - Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău.

Predica pr. Cristian Dascalescu


Ieri, IPS Teofan, înconjurat de un sobor de şapte preoţi şi diaconi, a oficiat slujba Vecerniei unită cu Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, la începutul căreia a citit o rugăciune de dezlegare. În cadrul Sfintei Liturghii, IPS Teofan a hirotonit pe tânărul Vasile Spiridon întru diacon, pe seama Catedralei mitropolitane din Iaşi. În cuvântul de învăţătură adresat obştii Mănăstirii Durău, dar şi pelerinilor prezenţi, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a vorbit despre Întruparea Fiului lui Dumnezeu în pântecele Fecioarei Maria. „Într-o zi precum aceasta, Îngerul Gavriil o anunţă pe Fecioara Maria că are în pântecele său pe Dumnezeul cerului şi al pământului. O taină mai mare decât aceasta, mai neînţeleasă de mintea omenească, mai cutremurătoare, în adâncimea ei, de sens şi de lumină, nu există. Dumnezeu, Care a făcut totul, Se coboară în pântecele unei fecioare. Buna Vestire este sărbătoarea în care Dumnezeu se aşază în pântecele Fecioarei Maria, care rosteşte acel minunat cuvânt: „Doamne, fie mie după cuvântul Tău“. După ce îngerul a plecat de la Sfânta Fecioară Maria, aceasta rămâne cu marea taină, pregătindu-se, prin jertfă, prin rugăciune şi prin lacrimi să-L crească pe Pruncul din pântecele ei şi să-L ofere lumii spre mântuirea neamului omenesc“, a spus IPS Teofan, care a continuat să vorbească despre două momente importante în istoria omenirii.

Predica IPS Teofan„Sărbătoarea de astăzi cheamă neamul omenesc să aleagă între cele două răspunsuri“

„Când Adam a păcătuit, a auzit întrebarea: «Adame, unde eşti?». Iar Adam a răspuns: «Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom şi am mâncat». Adam se dezvinovăţeşte de păcatul său, rămânând gol şi ascuns. Celălalt dialog se referă la îngerul Gavriil, care o anunţă pe Fecioara Maria că va naşte Fiu pe Dumnezeu. Fecioara Maria răspunde: «Fie mie după cuvântul Tău». Omenirea de la Hristos până astăzi se împarte în două. Cei care răspundem la întrebarea lui Dumnezeu: «Unde eşti Adame?» cu răspunsul că suntem goi şi că ne-am îndepărtat de la faţa lui Dumnezeu; prin păcat, prin necredinţă, prin ne-iubire, devenim oameni goi pe dinlăuntru. Există şi o a doua categorie de oameni la uşa cărora bate Hristos Dumnezeu, Care spune: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa», «Fără de Mine nu puteţi face nimic», «Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi». Aceşti oameni răspund: «Da, Doamne, fie nouă după cuvântul Tău». Există o separaţie atât de clară între cei care se ascund şi fug pentru că sunt goi pe dinlăuntru şi cei care zic: «Da, Doamne, fie Cuvântul Tău precum voieşti»! Sărbătoarea de astăzi cheamă neamul omenesc să aleagă între cele două răspunsuri. Să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru darul cel mare pe care l-a oferit omenirii prin Persoana Fiului Său Iisus Hristos, Care ni Se dă nouă în cuvântul Său, în învăţătura Sa, dar mai presus de toate în Trupul şi Sângele Său. Dumnezeu a binevoit să coboare printre noi“, a mai adăugat Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. După slujba Sfintei Liturghii, a urmat slujba Parastasului, oficiată de IPS Teofan, atât pentru ctitorii, dar şi pentru vieţuitorii Mănăstirii Durău, adormiţi în Domnul. (Ziarul Lumina)

Axion la Buna Vestire


luni, 16 martie 2009

Sfintele Taine, subiect de cateheză în două biserici din MMB


La Biserica „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ - Buhalniţa, din Protopopiatul Ceahlău, a avut loc aseară, începând cu ora 17:00, slujba Vecerniei unită cu Litia, la sfârşitul căreia enoriaşii au participat la cateheza cu tema: „Sfintele Taine, cărări către împărăţia cerurilor“. „Este foarte importantă cateheza pentru formarea unei vieţi corecte din punct de vedere duhovnicesc a credincioşilor noştri. Prin această lucrare nu facem altceva decât să împlinim porunca Mântuitorului, care a spus ucenicilor Săi: «Mergând învăţaţi toate neamurile»“, a explicat pr. paroh Cristian Dăscălescu. Şi la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie“ din Iaşi a fost organizată a doua conferinţă duhovnicească din Postul Mare, unde au fost prezentate trei dintre Sfintele Taine. La ora 15:30, după ce au participat la slujba Paraclisului Maicii Domnului şi la slujba Botezului unui prunc, celor prezenţi li s-a explicat semnificaţia sfintelor taine: Taina Botezului, a Mirungerii şi a Sfintei Împărtăşanii. (sursa: Ziarul Lumina)