luni, 26 septembrie 2016

Părintele Cristian Dăscălescu, doctor al Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi

În Sala Profesorilor a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ din Iaşi s-a susţinut vineri, 23 septembrie, teza de doctorat a preotului Vasile Cristian Dăscălescu de la Parohia Buhalniţa, judeţul Neamţ. 

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae“ a Universităţii „Al. I. Cuza“ din Iaşi a găzduit vineri, 23 septembrie 2016, două evenimente academice. Acestea s-au bucurat de prezenţa unui public numeros atât din ţară, cât şi din străinătate, format din profesori de teologie şi drept, magistraţi, preoţi, monahi, specialişti din diferite domenii de activitate ale societăţii, studenţi şi absolvenţi de studii superioare. Manifestarea a constat în susţinerea tezei de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“ a părintelui Vasile Cristian Dăscălescu, de la Parohia Buhalniţa, comuna Hangu, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. Comisia a fost formată din următorii membri: pr. prof. dr. Gheorghe Popa de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi, pr. prof. dr. Gheorghe Petraru, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iaşi (conducător de doctorat), pr. prof. dr. Aurel Pavel de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Andrei Şaguna“ din Sibiu (referent), prof. univ. dr. pr. Ion Vicovan, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Iaşi (referent), şi arhidiac. conf. dr. Gelu Călina de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Craiova. Pr. prof. dr. Gheorghe Popa a amintit că părintele Cristian Dăscălescu „a trecut prin toate etapele de pregătire a proiectului de teză, susţinând toate referatele în cei trei ani de studii doctorale“. Direcţii de acţiune pastorală şi misionară În continuare, preotul Cristian Dăscălescu a explicat mai întâi de ce a ales să realizeze teza de doctorat „Relaţia Biserică-Stat în spaţiul european. Istoric şi actualitate“, venind cu argumente şi detalii referitoare la cele şapte capitole ale lucrării: „În această lucrare, doar aparent accentul cade pe Stat şi nu pe instituţia Bisericii. Trebuie să ne amintim că Biserica s-a născut într-un imperiu iniţial ostil, dar pe care ulterior l-a încreştinat şi l-a desăvârşit prin chipul Imperiului Bizantin. Am structurat lucrarea pe etapele de cercetare expuse într-un cuprins format din şapte capitole majore, între care am poziţionat pentru fiecare câteva subcapitole, ca „punţi“ necesare oricărui demers care reclamă un grad sporit de coeziune internă şi echilibru formal. Prin contribuţia adusă la resursele didactice ale disciplinei de specialitate, lucrarea îşi propune să devină temei teoretic al concretizării unor direcţii de acţiune pastorală şi misionară. Am conceput discursul ştiinţific pornind de la această structură, pentru ca ulterior să putem prezenta lectorului un ansamblu analitic pertinent, întărit cu mărturii ale Tradiţiei, ale Sfinţilor Apostoli şi Sfinţi Părinţi ai Bisericii, dar şi cu roadele concepţiilor filosofiei clasice şi moderne, ale analizei juridice, sociologice, economice, dar şi cu previziuni şi analize specifice politologiei, atunci când am considerat necesar“. Programul a continuat cu expunerea referatelor, iar apoi comisia a apreciat lucrarea pregătită de preotul Cristian Dăscălescu şi a făcut câteva recomandări. În final, au fost adresate întrebări preotului doctorand, urmând ca după pauză comisia să propună acordarea titlului de Doctor în Teologie părintelui Cristian Dăscălescu prin calificativul „Foarte bine“. 

sâmbătă, 25 iunie 2016

Biserica Parohiei Buhalniţa, judeţul Neamţ, în straie de sărbătoare

Ziua în care moaştele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au poposit la Buhalniţa, judeţul Neamţ a fost marcată astăzi prin rugăciune. În ctitoria Voievodului Miron Banovschi de la poalele Muntelui Ceahlău s-au oficiat Utrenia, Sfânta Liturghie şi Parastasul pentru cei adormiţi.

Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava i-a adunat în rugăciune pe credincioşii din Parohia Buhalniţa, Protopopiatul Ceahlău, judeţul Neamţ. De cinci secole, bunii creştini de pe Valea Muntelui vin în prima joi după Rusalii la biserica din Buhalniţa pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan cel Nou. Tradiţia frumoasă a hramului este ţinută cu sfinţenie de localnicii care păstrează credinţa moştenită de la înaintaşi dar şi obiceiurile ce ţin de fiinţa poporului român. Sfânta Liturghie a fost săvârşită de un sobor de preoţi în ctitoria lui Miron Barnovschi de la Buhalniţa. Oamenii s-au rugat alături de slujitorii Sfântului Altar pentru cele de folos, dar şi pentru ca bunătatea lui Dumnezeu să se reverse asupra familiilor lor. Predica sărbătorii a fost ţinută de arhimandritul Gavriil Alexa, stareţul Mănăstirii Basaraba din judeţul Iaşi. „În această săptămână, când suntem în lumina sărbătorii Rusaliilor, se cade să observăm lucrarea Duhului Sfânt în oameni. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava a ştiut să neguţătorească foarte bine sufletul şi să câştige pentru o veşnicie în fericirea lui Dumnezeu. Suntem chemaţi să facem fapte plăcute lui Dumnezeu pentru a atrage harul duhului Celui Preaînalt întru noi”, a spus arhimandritul Gavriil Alexa. Părintele paroh Cristian Dăscălescu a mulţumit tuturor pentru prezenţă şi a făcut referire la importanţa hramului bisericii în viaţa unei comunităţi: „Deşi Sfântul Ioan cel Nou este aşezat în calendar cu pomenirea pe 2 iunie, în Sinaxar se menţionează că sfântul se cinsteşte mai ales în prima joi după Pogorârea Duhului Sfânt. Noi păstrăm această tradiţie de la anul 1627, când această biserică, atunci mănăstire, a fost întărită prin osteneala Voievodului Miron Barnovschi. Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate încercările şi bucuriile pe care le revarsă asupra noastră”. La final, pelerinii au participat la o agapă frăţească oferită prin implicarea şi jertfa membrilor Consiliului Parohial. Bunii credincioşi au arătat astfel că numai Liturghia unită cu filantropia duce către împărăţia lui Dumnezeu. (Constantin Ciofu)