luni, 14 septembrie 2009

marți, 23 iunie 2009

Parohia Buhalniţa din judeţul Neamţ şi-a serbat ocrotitorul

Credincioşii din parohia Buhalniţa, din judeţul Neamţ, dar şi din alte parohii de pe valea Bistriţei au participat ieri la hramul Bisericii „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava“. Serbarea hramului sfântului lăcaş în această zi se explică prin faptul că în 1415, în prima joi de după Duminica Mare - a Rusaliilor -, în drumul lor spre Suceava, moaştele Sfântului Ioan cel Nou au poposit şi în biserica Mănăstirii Buhalniţa de atunci.

Biserica parohiei Buhalniţa din Protopopiatul Ceahlău a îmbrăcat ieri, ca în fiecare an în prima joi după Rusalii, straie de sărbătoare, când şi-a cinstit ocrotitorul. Tradiţia serbării acestui hram datează încă din secolul al XVII-lea, când pe aceste meleaguri vieţuiau călugării fostei sihăstrii Buhalniţa. În 1415, moaştele Sfântului Ioan cel Nou, în drumul lor către Suceava, au poposit în vechea ctitorie a domnitorului Miron Barnovschi. De atunci a fost păstrat obiceiul ca sărbătorirea hramului să aibă loc în prima joi după Duminica Mare.

Şi în acest an, credincioşi şi preoţi din mai multe parohii din Arhiepiscopia Iaşilor au participat la slujba Sfintei Liturghii - precedată de cea a Utreniei -, oficiată pe un podium special amenajat în incinta bisericii.

Mitropolitul Varlaam participa la hramul de la Buhalniţa

Sfânta Liturghie a fost oficiată de arhim. Serafim Mihali, stareţul Mănăstirii Bisericani din judeţul Neamţ, înconjurat de un sobor de 12 preoţi şi diaconi. La finalul slujbei, arhim. Serafim a ţinut un cuvânt de învăţătură în care a evidenţiat importanţa serbării hramului Bisericii Buhalniţa, dar şi jertfelnicia Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. „Această biserică, la zidirea ei, a fost oază de mare viaţă spirituală, iar în ea a poposit unul dintre marii mitropoliţi ai Moldovei, Sfântul Varlaam, care se ruga la hramul acesteia împreună cu ctitorul ei, Miron Barnovschi. Aici s-au rugat moşii şi strămoşii noştri. Deşi această sărbătoare nu este marcată cu cruce roşie în calendarul nostru, pentru satul acesta este o zi de o mare importanţă duhovnicească. Când sfintele moaşte au fost purtate pe meleagurile binecuvântate ale Moldovei, au poposit şi în această sfântă aşezare, care este scară către cer a satului Buhalniţa. Creştinii de aici s-au legat duhovniceşte de acel eveniment atât de mult, încât au păstrat hramul bisericii lor pentru cinstirea Sfântului Mucenic Ioan cel Nou“, a spus stareţul Mănăstirii Bisericani. A urmat cuvântul pr. paroh Vasile Cristian Dăscălescu, care a vorbit despre semnificaţia Sfintei Liturghii săvârşite cu prilejul hramului. Programul liturgic s-a încheiat cu oficierea slujbei de pomenire pentru ctitorii bisericii, urmată de o agapă creştină.„Ţinem această sărbătoare cu sfinţenie“

Credincioşii şi pelerinii care au venit la hramul Bisericii Buhalniţa au mărturisit că participarea lor la această sărbătoare este o tradiţie. „Pentru mine şi pentru satul nostru, hramul Bisericii Buhalniţa este una dintre cele mai mari sărbători, care se ţine cu sfinţenie de când au poposit moaştele Sfântului Ioan cel Nou în lăcaşul în care înălţăm rugăciuni către Dumnezeu în fiecare duminică şi sărbătoare. Tatăl meu mi-a spus că oamenii au vrut să sărbătorească acest hram pe 2 iunie, când este prăznuit Sf. Ioan în calendar, dar până seara a fost potop. Nu permite Sfântul să schimbăm această dată şi de aceea ţinem această sărbătoare cu sfinţenie“, a spus Ana Amarinei, fostă învăţătoare la şcoala din satul Buhalniţa. „Am venit, ca în fiecare an, la hramul acestei biserici pentru a mă ruga în cadrul Sfintei Liturghii şi pentru a face pomenire pentru cei mutaţi la Domnul. Sf. Ioan cel Nou mi-a ajutat foarte mult, mijlocind înaintea lui Dumnezeu când am avut necazuri sau încercări“, a declarat Constantin Mucenicu, din satul Neagra, comuna Taşca. „Vin de mulţi ani la hramul acestei biserici, ca să mă rog pentru sănătatea familiei. Este impresionat faptul că participă un sobor mare de preoţi care slujesc Sfânta Liturghie“, a mărturisit Elena Ursu, din localitatea Chiriţeni, comuna Hangu.


marți, 5 mai 2009

Sedinta preoteasca de primavara in Protopopiatul Ceahlau

Preoţii din Protopopiatul Ceahlău s-au întâlnit ieri în şedinţa de primăvară, prezidată de Înalt Preasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi Locţiitor de Episcop al Huşilor. Întrunirea preoţească a fost precedată de slujba Sfintei Liturghii, oficiată de IPS Teofan la Biserica „Naşterea Maicii Domnului“ - Ceahlău.

Înalt Preasfinţitul Teofan a fost întâmpinat la Biserica „Naşterea Maicii Domnului“ de zeci de copii îmbrăcaţi în costume naţionale şi de preoţii din Protopopiatul Ceahlău. La slujba Sfintei Liturghii, oficiată de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, înconjurat de un sobor de 16 preoţi şi diaconi, printre care vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Iaşilor, pr. Ionel Roată, şi protoiereul de Ceahlău, pr. Mihai Damian, au participat zeci de credincioşi. La sfârşitul Sfintei Liturghii, care a avut loc la Biserica „Naşterea Maicii Domnului“ din Ceahlău, Mitropolitul Teofan a adresat credincioşilor prezenţi un cuvânt de învăţătură. „Astăzi ne întâlnim cu preoţii din Protopopiatul Ceahlău, bucurându-ne că am săvârşit Sfânta şi dumnezeiasca Liturghie - fundament al activităţii noastre ca arhiereu, preot, călugăr şi credincios. Să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra noastră, pe de o parte, iar pe de altă parte, să-L rugăm să nu ne uite, să ne ocrotească, să fie împreună cu noi, să fie în noi, să fim împreună cu Maica Domnului şi sfinţii în drumul pe care îl avem de parcurs în viaţă“, a spus IPS Teofan. Protopopul Mihai Damian a mulţumit apoi Înalt Preasfinţitului Teofan pentru prezenţa în mijlocul preoţilor şi al credincioşilor din Protopopiatul Ceahlău.

„Preotul trebuie să fie un om de jertfă“

După slujba arhierească, a urmat întrunirea de primăvară a preoţilor din Protopopiatul Ceahlău, prezidată de IPS Teofan. În cadrul acestei şedinţe, pr. Vasile Cristian Dăscălescu (foto stanga, cel care prezinta), de la parohia cu hramurile „Intrarea Maicii Domnului în Biserică“ şi „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava“ - Buhalniţa, a susţinut un referat cu tema „Viaţa şi opera Sfântului Vasile cel Mare - model de inspiraţie în pastoraţia preotului“, consacrată Anului comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni. În introducere, pr. Cristian Dăscălescu a prezentat câteva date biografice din viaţa Sfântului Vasile cel Mare, urmând ca mai apoi să amintească câteva lucruri despre temelia teologiei Părinţilor Capadocieni, despre Vasiliadă, iar în final să alcătuiască portretul moral al preotului după modelul Sfântului Vasile cel Mare. „Preotul, după modelul Sfântului Vasile cel Mare, trebuie să fie un om de jertfă, adică să se dăruiască în întregime turmei sale. Să fie profund implicat în viaţa poporului drept-credincios, împărtăşind soarta acestuia; să participe la durerile şi suferinţele sufleteşti şi trupeşti ale enoriaşilor săi, îndestulând pe cei săraci şi neputincioşi, sprijinind pe cei năpăstuiţi, mângâind pe cei întristaţi şi fără de ajutor şi «făcând tot ce-i stă în putinţă pentru a păzi sufletele cele sănătoase, spre a vindeca pe cele bolnave şi spre a smulge din ghearele morţii pe cele în agonie», potrivit cuvintelor Sfântului Vasile cel Mare. Într-un cuvânt, el trebuie să fie «tuturor toate» (I Cor. 9, 19), cum spune Sfântul Apostol Pavel, adică frate, preot şi părinte, încât fiecare suflet încercat de greutatea păcatului şi de povara suferinţelor să găsească în persoana preotului un liman lin de scăpare, o punte sigură de salvare, un stâlp de întărire şi un reazem de mângâiere“, a concluzionat pr. Cristian Dăscălescu.(Z.L.)